Aktualności

Istotne informacje i zmiany w 2017

Do 20 stycznia 2017 można zmienić formę opodatkowania przez podatników PIT:

-zasady ogólne,

-podatek liniowy,

-podatek ryczałtowy.

 

Mali pracodawcy informują w styczniu o rezygnacji z ZFŚS lub wprowadzają

świadczenia socjalne.

 

Limit płatności gotówką od 1.01.2017, to 15000 zł, pod groźbą m.in. usunięcia

tych wydatków z kosztów.

 

Od 1.01.2017 mali i średni podatnicy są objęci Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK).

 

Od 1 stycznia wchodzą sankcje za błędy w VAT.

Wchodzą karne stawki za błędy w podatkach:

-50%,

-75%,

-100%.

 

Od 1 stycznia, obowiązują nowe przepisy dotyczące Spółek Kapitałowych:

-powoływanie członków zarządu i rozporządzanie składnikami aktywów trwałych.

 

Zleceniobiorca zarobi min. 13 zł za godzinę. Powoduje to konieczność prowadzenia

ewidencji przepracowanych godzin. Należy podkreślić, że gdy zleceniobiorca pracuje

8 godzin przez 5 dni w tygodniu, to taka umowa nosi znamiona umowy o pracę.

 

Podatnik PIT, może wybrać uproszczoną formę rozliczeń tj. płaci co m-c 1/12 podatku,

który wystąpił za 2015 lub 2014 r. Dopiero w rocznym rozliczeniu następuje

realne rozliczenie dochodu.

 

Limit dla podatku zwolnionego z VAT na rok wynosi 200.000,00 zł.